2018-06-23 Eendexperience en Munster

Een leuk kado voor de 60e verjaardag: een dagje toeren met een eend. Heel erg leuke ervaring : waggelend door het Winterswijkse landschap.
En omdat je dan toch uit de buurt bent hebben we er maar meteen enkele dagen verblijf in Winterswijk aan vastgeknoopt en een bezoek gebracht aan Munster. Mooie historische stad, na de oorlog heropgebouwd en met een grote betekenis voor de beĆ«indiging van historische oorlogen: De vrede van Munster, het einde van de 80 jarige oorlog tussen de Nederlanden en het Spaanse Rijk (1568 – 1648).

Voor info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog